Haminan Pelastakaa Lapset ry:n toiminta-alue ulottuu Haminasta Virolahden kautta Miehikkälään. Toiminnan eettinen pohja ja arvot perustuvat YK:n lasten oikeuksien sopimukseen. Yhdistyksemme on poliittisiin puolueisiin ja eri uskontokuntiin sitoutumaton ja sen jäsenet toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta.

Yhdistyksemme toiminta jakaantuu avustustoimintaan ja vaikuttamistoimintaan. Eväitä Elämälle -tukea olemme jakaneet vuodessa keskimäärin noin 15 lapsen harrastuksiin ja noin 5 nuoren toisen asteen opiskeluun.