Haminan Pelastakaa Lapset ry:n toiminta-alue ulottuu Haminasta Virolahden kautta Miehikkälään. Toiminnan eettinen pohja ja arvot perustuvat YK:n lasten oikeuksien sopimukseen. Yhdistyksemme on poliittisiin puolueisiin ja eri uskontokuntiin sitoutumaton ja sen jäsenet toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta.

Yhdistyksemme toiminta jakaantuu avustustoimintaan ja vaikuttamistoimintaan. Eväitä Elämälle -harrastustukea olemme jakaneet noin 10 lapselle vuodessa ja nyt tukea voi hakea myös toisen asteen opiskeluun.