Haminan Pelastakaa Lapset ry

Tule mukaan

Maksamalla jäsenmaksun tuet yhdistyksemme toimintaa ja olet osa koko maailmanlaajuista Pelastakaa Lapset -järjestöä. Jäsenmaksu on 29 eur/vuosi, nuorisojäseneltä 15 eur/vuosi.

Jäsenetuna saat Pelastakaa Lapset -lehden vuosikerran.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Liity jäseneksi

Harrastustuki ja opiskelun tukeminen Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Eväitä Elämälle -ohjelma tukee lasten ja nuorten hyvinvointia oppimateriaali- ja harrastustuen kautta. Tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Tuemme myös niitä nuoria opiskelijoita, joita toisen asteen maksuttomuus ei vielä koske.

Tukea voi hakea ympäri vuoden, ja tuki myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan. Tulostettavat hakemukset löytyy alla olevasta Tutustu Eväitä Elämälle -tukiin -linkin kautta.  Hakemukset voi lähettää sähköpostitse. Maksamme vain laskuja (esim. seuramaksut, kausimaksut, kirjat, välttämättömät varusteet). Mikäli myönnämme tuen lapselle/nuorelle, sovitaan jokaisen kanssa erikseen, mistä esim. varustehankinnat tehdään.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

 

Tutustu Eväitä Elämälle -tukiin

Yhteystiedot

Sähköposti: hamina@pelastakaalapset.net

 

Ammatillisissa lastensuojeluasioissa

ota yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoon:

Etelä-Suomen aluetoimisto
(adoptio, perhehoito, lomakoti-, tukiperhe-, tukihenkilötoiminta)

Puh. 010 843 5000

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivulla