Syyskokous

Taverna Tervanaru, Tullimakasiininranta 9, 49400 Hamina
Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen yhdistyksemme jäsen! 
Yhdistys tarjoaa syyskokoukseen osallistuville jäsenilleen ruoan tilaisuuden alkuun. Ruokailun vuoksi ilmoittautuminen syyskokoukseen viimeistään 4.11.2020 joko sähköpostitse osoitteeseen hamina@pelastakaalapset.net tai puhelimitse puheenjohtajalle 0504657077. Alla esityslista.
 1. Kokouksen avaus. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Hallitus on laatinut ehdotuksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ​2021 sekä ehdotuksen talousarvioksi, jonka pohjalta toiminta toteutetaan.
 7. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät.
 8. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet.
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vara-tilintarkastajaa.
 11. Muut asiat:
 • Vuoden lapsellinen teko -palkinnonsaajan valinta
 • Naistenvalmiusliiton Kaakkois-Suomen alueneuvottelukunnan toimintaan osallistuminen ja mahdollisen yhdistystämme edustavan jäsenen ja varajäsenen valinta.
 • Pelastakaa Lasten arvokeskustelu
 • Muut asiat
 1. Kokouksen päättäminen.

 

Julkaistu 28.10.2020